ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก

1. ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
2. ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที หรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือดนานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง
3. น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
4. ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมาให้ทารกกินอีก

แนะนำนมผงเด็กแรกเกิด สูตร 1